SUPERVIZIJA ZA COACHEVE

Pronađite svog supervizora!

Podrška na vašem coaching putu!

ŠTO JE SUPERVIZIJA ?

Otkrijte novu perspektivu i učenje. ODVOJITE VRIJEME ZA SVOJ RAZVOJ!

“Supervizija je interakcija koja se događa kada mentor ili coach svoje iskustvo u coachingu ili mentorstvu podijeli sa supervizorom, kako bi dobio podršku, pokrenuo refleksivni dijalog i zajedničko učenje, za razvoj i dobrobit mentora ili coacha, njegovih klijenata i njihovih organizacija.”

EMCC 2018

Omogućuje novu, svježu perspektivu

Osigurava kvalitetu i sigurnost coachinga i mentorstva

Osigurava kontinuitet profesionalnog i osobnog razvoja coacha i mentora

Traži od nas razvoj samosvijesti i rad na sebi kako bismo bili autentični i pomogli drugima u razvoju samosvijesti

Uključuje sistemski pogled na odnose i međuovisnosti različitih dionika; ne odnosi se samo na odnos coacha i supervizora

Pruža mjesto i vrijeme za susret coacha, mentora, lidera i supervizora (Turner and Palmer 2019)

Normativni aspekt supervizije

Uključuje razjašnjavanje odgovornosti u vezi s klijentima i etičkih pitanja. Uključuje ​​praćenje granica, povjerljivosti i rada unutar razina coaching kompetencija. Nadalje, tema može biti i praćenje broja klijenata kako bi se osigurao kontinuitet prakse. Važno je osvijestiti slijepe pjege, ranjivosti i predrasude kako bi se pratila kvaliteta coachinga.

Formativni aspekt supervizije

Uključuje praćenje rada coacha u redovitim vremenskim intervalima i istraživanje odnosa koje gradi s klijentima. Može uključivati ​​razmjenu iskustava, povezivanje teorije s praksom, identificiranje transfera i paralelnih procesa. Cilj je razviti svijest o svjesnim i nesvjesnim procesima, otkrivanje daljnih razvojnih potreba kao i proslava postignuća.

Restorativan aspekt supervizije

Usmjeren je na osjećaje koji proizlaze iz rada s klijentom, osjećaj stagnacije ili prevelike uključenosti. Ovaj aspekt osim razgovora o osjećajima coacha, osigurava vrijeme za ventiliranje i učenje kako upravljati svojom energijom. (Hawkins and Smith 2013)

ZAŠTO SUPERVIZIJA?

Sazrijevanjem coaching profesije postala je vidljiva potreba kontinuiranog profesionalnog razvoja coacheva. Konciznog, prilagođenog pojedincu i fleksibilnog. To je u skladu sa trendom u pomagačkim zanimanjima koji naglašava sve veću važnost refleksije u razvoju pomagača.

  • Coachevi koji imaju iskustvo individualne supervizije 88% 88%
  • Coachevi koji imaju iskustvo grupne supervizije 65% 65%
  • 352 coacheva iskusilo je individualnu i grupnu superviziju nakon edukacije ili certificiranja. 29% 29%
  • 137 coacheva navodi da trenutno rade s individualnim i grupnim supervizorom 11% 11%
  • 358 coacheva izjavilo je da ima individualni supervizijski susret mjesečno 34% 34%
  • CoachevI koji navode da je najveći benefit od supervizije »prostor za postizanje veće jasnoće« 73% 73%
  • Coachevi koji navode da je najveći benefit od supervizije »razvoj mojih coaching vještina (ugovaranja, postavljanja pitanja) i učenje iz iskustva mog supervizora« 65% 65%
  • Coachevi koji navode da je najveći benefit od supervizije »razvoj samopouzdanja« 52% 52%
  • Coachevi koji navode da je najveći benefit od supervizije »rad na nekom izazovu ili problemu« 51% 51%

TKO JE SUPERVIZOR?

Najjednostavnije rečeno, supervizor je coach sa puno coaching iskustva i dodatnom edukacijom. Edukacija omogućuje supervizoru zauzimanje »ptičje perspektive« i tako pruži supervizantu širu sliku procesa koji uključuje više dionika.

Model 7-perspektiva (7-eye model) dobar je primjer koje sve perspektive supervizor uzima u obzir.

Supervizor može koristiti iste alate i tehnike kao i coach (imajući u vidu širu sliku i različite perspektive) i koristiti svoje iskustvo, dati primjere, ideje i inspiraciju.

Vaši Supervizori

JASNA KNEZ

NENA VEBER

ZVJEZDANA DRAGOJEVIĆ

NEBOJŠA JOVANOVIĆ

VEDRANA JOSIPOVIĆ

TIHANA DRAGIČEVIĆ

SIMONA RAKUŠA

IRENA ANTOLIĆ

KAKO NAJBOLJE ISKORISTITI SUPERVIZIJU?

Prihvatite izazov.
Nagradite se.

Pripremite se za supervizijski susret tako da zapišete događaje koji su za vas značajni tijekom coaching susreta

Odvojite vrijeme za supervizijski susret, oslobodite se obaveza i osigurajte vrijeme bez prekida

Dođite spremni na dijeljenje iskustva, testirajte različite ideje i perspektive, preuzmite odgovornost za učenje

Budite svjesni sebe, tako da obratite pažnju na reakcije, emocije i misli za vrijeme supervizorskog susreta

Posvetite se uvođenju promjena i prilagodbi svoje coaching prakse na temelju uvida i učenja koje se dogodilo na superviziji Posvetite se redovitoj superviziji sa akreditiranim supervizorom (indivdialno ili u grupi)

Vodite evidenciju coaching i supervizijskih susreta i primjeni naučenog u praksi

Pošaljite poruku

5 + 5 =

PRONAĐITE SVOG SUPERVIZORA VEĆ DANAS!

Poveznice

©  San Supervision Ι Developed by IGNIS